Nätläkare – en affärsidé som skapar problem

Var att träffa seriösa dumamöte

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Fokus Jag förstår. För några år sedan intervjuade jag Bo Inge Anderssonbiljätten GM:s tidigare inköpschef som också haft tunga chefsroller i rysk och japansk fordonsindustri. Andersson berättade att han brukar hjälpa yngre förmågor att avancera sina karriärer. Adepterna tar han under sina vingar i sex månader. Han ger stöd och vid behov involverar sig konkret i deras olika hinder, i ett slags mentorskap. Ett halvår är den tid han lägger på ett sådant engagemang, annars finns en annan fara, menade han. Adepterna har ibland en massa olika förklaringar till varför de behöver ytterligare hjälp och stöd.

Anna Gullberg: Jag får lust att krama Stefan Löfven

Odla kallade virtuella vårdcentraler som KRY samt Min Doktor har etablerat sig det senaste året och har redan haft närmare   besök per videolänk [1]. Flera landsting har sett möjligheter att avlasta primärvården och därför frikostigt subventionerat denna form av vård med arvode per besök, och frikort gäller vanligtvis. I allmänläkarbristens Sverige har dessa innovativa entreprenörer identifierat en mycket stor handelsplats och satsar stort på marknadsföring bland annat i tv.

Jon Åsberg: Det är fortfarande synd om människorna

Källa: VP17, bilaga 2, s De ekonomiska klyftorna är ett stort samhällsproblem. Inom boken Jämlikhetsanden går för­fattarna Wilkinson samt Pickett igenom och sammanställer 40 års forskning om ojämlik­het, hälsa och sociala problem. I boken visar de gällande en stark koppling mellan ojämlikhet samt en rad olika sociala och hälsorelaterade indikatorer. När ojämlikheten ökar tenderar skolresultat, förväntad livslängd, social rörlighet, psykisk ohälsa, droganvändning, ton­årsfödslar, ohälsosam fetma och brott att utvecklas negativt. I ojämlika sam­hällen får klass och status ökad betydelse och påverkar hur vi människor inom ett samhälle ser på varandra. Gällande senare tid har också allt ytterligare ekonomer och institutioner visat att utökad ojämlikhet påverkar den ekonomiska tillväxten icke-bra. Figuren nedan visar den uppskattade ef­fekten av förändrad ojämlikhet under perioden — på den samlade ekonomiska tillväxten per capita för perioden — Som framgår av figuren bedöms föränd­ringar i ojämlikhet ha minskat tillväxten i de majoriteten av de studerade länderna.Leave a comment

Your email address will not be published.