Ingen sexlust

Kvinna söker en man saxon

Sexologen Helena Cewers chattade om impotens Ställ en rak fråga, men tjata inte. Det rådet ger Helena Cewers, klinisk sexolog, till kvinnor vars män har verkar ha problem med potensen - men inte tar upp det själva. Eftersom det funkar ibland, så borde det väl vara nåt psykiskt? Vad kan vi göra? Helena Cewers säger: Hur gammal är din kille? Det kan ha betydelse, ju äldre man är desto vanligare är det med problem. Hur länge har problemen funnits - har det alltid varit så här? Det är svårt att svara i chatt så här. Be din kille kontakta en urolog eller distriktsläkare.

Kakinställningar

Juhana Piha, specialist i klinik fysiologi, inom Åbo specialiserade sig i cirkulationsrubbningar inom penis på talet. I dag är han känd som specialist i sexualmedicin och han är den enda läkaren i hela Finland som på heltid behandlar sexuella störningar hos män. Flera av hans patienter har typ 1-diabetes och patienterna med typ 2-diabetes är en växande skara. Erektionsproblem är den största orsaken till att man söker vård bland både unga och äldre män. För att komma fram mot rätt behandlingsform gör Piha en detaljerad intervju med patienten.

När och var ska jag söka vård?

Det finns hjälp att få. Ett normalt problem Den medicinska termen för erektionsproblem är erektil dysfunktion. Problemen kan fluktuera och ha olika omfattning. Erektionsproblem kan drabba personer i alla åldrar skada är vanligare bland äldre. Orsakerna är många och varierar. Ibland handlar det om att man faktiskt inte inneha lust att ha sex men försöker hämma olusten. Andra gånger känner hane sig kanske orolig eller nervös samt har därför svårt att fokusera gällande själva njutningen.

Kvinna söker en man orgeron

Orsaker till svårigheter att få stånd

Ett del har svårt att få erektion efter vissa behandlingar, till exempel postumt en operation i underlivet eller postumt en strålbehandling. Tobak och alkohol minskar förmågan att få stånd När ni röker försämras blodcirkulationen. Det kan begå att du får svårare att erhålla stånd. Att dricka mycket alkohol mirakel en längre tid kan också begå det svårt att få stånd. Det beror på att alkoholen gör att nervcellerna inte fungerar som de skall. Om du dricker väldigt mycket rusdrycker vid ett enstaka tillfälle försämrar det också förmågan att få stånd. Medicin kan göra det svårare att erhålla stånd Många läkemedel påverkar blodflödet alternativt stör nervsignalerna. Det gäller till föredöme vissa läkemedel vid högt blodtryckså kallade betablockerare. En del psykofarmaka som mot exempel bensodiazepiner och  antidepressiva läkemedel  stör också nervsignalerna.

Vad tyckte du om den här texten?

Ingen sexlust Ingen sexlust Olika personer inneha olika mycket sexlust. Hur mycket sexlust man har kan också variera kvar tid. Ibland tänker man på sex ofta och blir lätt bli kåt, ibland är det precis tvärtom. Sexlusten hänger ofta ihop med hur ni mår och hur du har det i övrigt i livet. Att sexlusten ibland är svag eller försvinner inom perioder är inget konstigt, men försåvitt du är orolig kan du kontakta en ungdomsmottagning för att få assistans att ta reda på orsaken. Vanliga orsaker till att sexlusten minskar, skada sedan kommer tillbaka av sig själv: Du mår dåligt under en epok. Du trivs inte med din anatomi. Du tänker mycket på något övrigt och fokuserar på det, till föredöme ett fritidsintresse eller studier.Leave a comment

Your email address will not be published.