UMO frågar: Hur får man nya vänner?

Att lära känna äldre kallar merrymeeting

Var rolig. Jag vågar aldrig göra det för att jag är så blyg Men försök!!

Har alla språk olika dialekter?

Formulär: Språksociologi: lekter Sociolekt Människor är sociala varelser och för att skapa samhörighet i den sociala gruppen använder vi språket. Denna anpassning av språket förut att gynna gruppen kallas för sociolekt. Sociolekt är alltså ett exempel gällande språkliga variation som utmärker en sällskaplig grupp.

Spelar det någon roll vilken metod vi använder

Vad är en dialekt? Vad är skillnaden mellan språk och dialekt?

Hurdan har synen på dialekter förändrats kontra förr? Vad är en dialekt? Vad är skillnaden mellan språk och dialekt? I ett språk kan det existens olika dialekter. En dialekt är ett variant av ett språk, och den varianten talas i ett visst area. Ibland kan man undra varför något är en dialekt och inte en eget språk.Leave a comment

Your email address will not be published.