Kakor på Försäkringskassan

Jag vill träffa de lagstadgat

Samningurinn tekur einnig til skatta sömu eöa svipaörar tegundar sem lagö- ir veröa ä eftir undirritun samnings bessa til viöbötar eöa i staöinn fyn'r gildandi skatta. Samningurinn tekur ekki. Almennar skilgreiningar 1. I samningi bessum merkja neöangreind hugtök eftirfarandi. Denne overenskomst gjelder også skatter av sam- me eller vesentlig lignende an som etter undertegning av overenskomsten utskrives i tillegg til eller i stedet for de gjeldende skatter. De kom- petente myndigheter i de kontraherende stater skal un- derrctte hverandre om ve- sentlige endringer som blir foretatt i de respektive staters skattelovgivning.

Kommentarer

Ärendet har nått ända upp i Skatterättsnämnden. Ärendet gäller hur det nordiska skatteavtalet skall tolkas, där Skatteverket sedan några år tillbaka gjort en ny tolkning försåvitt hur personer från ett nordiskt mark som arbetar ombord på supplyfartyg inom ett annat nordiskt land ska beskattas. I korthet handlar det aktuella fallet om att svenskar som arbetat gällande supplyfartyg på norsk sockel tidigare bara betalat skatt i Norge, men att de numera dels ska betala alkoholpåverkad skatt i Norge, dels också skall skatta i Sverige — men emedan efter att den norska skatten räknats av.

Våra andra webbplatser

Författning Allmänna bestämmelser 2 §   Rätt mot föräldrapenning har en försäkrad förälder såsom vårdar barn under tid när han eller hon inte förvärvsarbetar eller avstår från förvärvsarbete. Föräldrapenning lämnas i dom fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel. Förmånen kan vara bosättningsbaserad enligt 5 billigt.Leave a comment

Your email address will not be published.