Det här vet vi om coronaviruset

Att träffa alla tory

Sidan innehåller huvud med logga till kriminalvården och logga för frågor. Nej, det finns inget wifi-nät för intagna på grund av säkerhetsbestämmelser. Man får inte ha mobil, dator, iPad eller andra elektroniska saker som kan användas för att kommunicera med. Anledningen till det är att datorer kan användas för att begå nya brott eller för att ta kontakt med brottsoffer. Ja, men mycket sällan och då handlar det nästan alltid om att personen ifråga har en dödlig sjukdom. Det är regeringen som beslutar om en som sitter i fängelse ska benådas. Sjuka människor kan också genom nåd få fängelsestraffet omvandlat till skyddstillsyn, det vill säga att de får avtjäna sitt straff ute i samhället men har övervakning. Hundar eller andra husdjur får inte följa med i fängelset eller häktet.

Mer hos oss

Våld i nära relationer drabbar både kvinns och män. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka barn i Sverige ihop med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Den nationella strategin för att förebygga och bestrida mäns våld mot kvinnor är ett del av regeringens jämställdhetspolitik och förenad till jämställdhetsmålet att mäns våld kontra kvinnor ska upphöra.

Hur dödligt är coronaviruset?

Cannabisanvändning i befolkningen är en av dom indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Ihop med övriga indikatorer ger den ett bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras vartannat år. År var det 3 procent av befolkningen 16—84 år som uppgav att de använt marijuana under de senaste 12 månaderna. Andelen var högre bland män än bland kvinnor, och högre bland yngre ännu bland äldre. Under perioden — ökade cannabisanvändningen i befolkningen bland såväl kvinns som män, bland personer med eftergymnasial och gymnasial utbildningsnivå, bland kvinnor tillsammans förgymnasial utbildningsnivå och bland personer inom nästan alla grupper av födelseländer. Marijuana är ett samlingsnamn för till föredöme hasch och marijuana och är den narkotika som är vanligast förekommande inom Sverige såväl som i världenLeave a comment

Your email address will not be published.