Opera i P2

Möt kvinnor runt dame

Strindberg wrote this book originally in French. The Swedish translation was done by Eugène Fahlstedt. This text has been edited so that this document only contains the book Inferno. The table of content has been moved to the start of the book. Text that was s p a c e d - o u t in the original text has been changed to use italics. Project Runeberg publishes free digital editions of Nordic literature. Albert Bonnier Det var med en känsla av vild glädje jag återvände från Nordbanans station, sedan jag där avlämnat min lilla hustru, vilken skulle fara till vårt barn, som insjuknat i fjärran land. Fullbordat var alltså offret av mitt hjärta!

Få stöd och hjälp med frågor och funderingar kring våld

Mot oss kan du vända dig förut att få stöd och råd försåvitt du misstänker att du eller en du känner är utsatt för våld hemma eller i en relation. Vi lyssnar, finns för dig och antaga på dig. Du kan vara anonym och avgör givetvis hur mycket samt vad du vill berätta. Fysiskt våld sker i olika allvarlighetsgrader, allt av en knuff till grov misshandel, skada våld kan visa sig på flera olika sätt och används systematiskt förut att uppnå makt och kontroll. Det psykiska våldet  är oförutsägbart och enormt nedbrytande med verbala kränkningar, trakasserier, emotionell utpressning och hot om våld. Förut hbtq-personer kan våldet innebära hot försåvitt att outa den våldsutsattas sexuella böjelse.

Forshälla Lissleröd 107

Ni har tjusat folkets hjärtan,                             ni har gett glans åt Kronan. Hon leve, Sibyllan, vars spådom besannats,                             nu har hon väl kommit förtalet på skam! Den som skymfar dem snart skall få märka:                             jämmer blir slutet på gyckel och game. Att älskas för sin egen skull -                              vad lycka för ett kung! Skynda, fly då, de avancerar.Leave a comment

Your email address will not be published.