Joe Bidens varning: Dödssiffran kan passera 500.000 i februari

Dating guld på modern

Gå direkt hit Disclaimer Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingenting som läses på Aktieskolan.

Sammanfattning i fem punkter

Redaktionen Software is eating the world — mjukvara äter världen — skrev investeraren Marc Andreessen i en känd uppsats i början av det förra decenniet. Med det menade han att datorrevolutionen då hade kommit så långt att den på allvar kunde transformera samhället och ekonomin. Det är svårt att få mer rätt än Marc Andreessen fick.Leave a comment

Your email address will not be published.