Kontakta jour

Möt tjejer från 30 hårt

En kvinna för fostran. Du ska känna värme, trygghet, omtanke och kärlek. Du är spänstig, gillar att hålla dig i form. Du får gärna vara äldre än mina 45 år. Barn eller ej spelar ingen roll.

Handla i gåvoshopen

Avkomma i fängelse Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år För dom flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara viga och att inga männi­skor ska måste in i äkten­skap. Men på flera håll i världen lever barn samt ung­domar i sociala mil­jöer med absolut andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan. Senast uppdaterad: 25 februari Ruth Dureng andra av vänster blev misshandlad och utsparkad av sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra fru till sin mosters make. Nu plugga hon och vill bli läkare. Att gifta bort barn vid mycket juvenil ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika samt andra delar av Asien förekommer den här traditionen inom vissa grupper.

Vad kan jag göra själv?

Skada ibland kan en knöl vara kräfta. Därför ska du alltid låta ett läkare undersöka en ny knöl. Risken för cancer är högre ju äldre du är. Brösten förändras hela livet eftersom de påverkas av kroppens hormoner. Det gör att brösten kan befinna knöliga eller göra ont ibland, utan att det betyder att något är fel. När och var ska mig söka vård? Kontakta en vårdcentral försåvitt du får en ny knöl inom bröstet. Många sjukhus har också särskilda bröstmottagningar som du kan kontakta bums utan remiss.

Sekundär meny

Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige En granskning om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16—29 år Publicerad: 1 december Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Förord Den här rapporten handlar om erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR samt STI-prevention bland unga och unga vuxna 16—29 år som lever tillsammans hiv i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie som genomfördes Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete med den nationella hivstrategin och uppföljningsarbetet kring SRHR-området. Rapporten riktar sig främst till yrkesverksamma som möter unga och unga vuxna inom regioner, kommuner och det civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Datainsamlingen som består underlag för denna rapport har gjorts av Maja Nannesson, Veronika Svärd därtill Johanna Rubin, vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, under ledning av docent och överläkare Lars Navér. Den slutliga rapporten inneha tagits fram på Folkhälsomyndigheten av utredarna Anna-ChuChu Schindele vid enheten för erotisk hälsa och hivprevention samt Yuliya Leontyeva vid enheten för analys. Ansvarig enhetschef har varit Louise Mannheimer Folkhälsomyndigheten Avdelningschef, avdelningen för smittskydd och hälsoskydd Konklusion Rapporten bygger på den första större enkätstudien bland unga och unga vuxna 16—29 år som lever med hiv i Sverige. Syftet är att bidra aktuell kunskap om gruppens hälsoläge därtill kunskap, attityder och beteende kring erotisk och reproduktiv hälsa.

Bli Världsförälder

Det är dock ett fåtal unga såsom står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. Unga utsatta för fraktur Utsatta för brott Självrapporterad utsatthet förut olika typer av brott bland elever i årskurs 9. Källa: Skolundersökningen försåvitt brott Skolundersökningen om brott  visar att nästan hälften 48 procent av eleverna uppger att de utsatts för tillgrepp, misshandel, hot, rån eller sexualbrott åtminstone en gång under de senaste tolv månaderna. Andelen utsatta är något mindre ändå nästan 51 procent uppgav att de utsatts, men är åter upprepa på samma nivå somLeave a comment

Your email address will not be published.