Risk för ökat våld mot kvinnor och barn

Möt kvinnor online idag anti-stress kristendating

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Men varför, och vad kan göras för att vända utvecklingen? Ett nytt forskningsprojekt ska gå till botten med frågan genom att undersöka chefers arbetsmiljö inom Helsingborgs stad. Hälsa Trenden för rör sig allt mer från prestation till helhetstänk. Det är mindre lycra och mer teknik. Mer skog än tidtagning. Och allt mer tar plats på arbetstid. Hälsa Du kan inte klå tennisstjärnan — och investeraren — Serena Williams hastighet på hennes serv, men du kan ta upp kampen om tiden med samma app som hon.

Se till att ligga i framkant med Chef

Publicerat 20 december Var fjärde person inom åldern 16—29 år uppger att dom känner sig stressade. Gemensamt för flera av dem är att de befinner sig utanför arbetslivet. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Heja på lika villkor. På två år har andelen unga som känner sig stressade ökat med 6 procentenheter. Det framgår av den undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört bland cirka 40 personer inom Sverige. Bland 16—åringarna är det 26 procent som anger att de känner sig stressade.

Testa vår kurs: Stressa ner – lev mer!

Abonnera på Covid och det nya coronaviruset Risk för ökat våld mot kvinns och barn När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare förut utsatta att söka hjälp. Kommuner behöver förbereda för att fler behöver handledning och skydd — både nu samt efter pandemin. Ju längre tid familjer isoleras hemma, desto större är risken att kvinnor och barn utsätts förut våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld. Isoleringen gör det lättare för våldsutövande partners eller familjemedlemmar att utöva kontroll och betydligt svårare för utsatta kvinnor och barn att söka hjälp. Oro, stress och finansiell osäkerhet ökar risken ytterligare att gärningsman använder våld.Leave a comment

Your email address will not be published.