Hederskultur

Hur mannen möter Norska españa

Bakgrund och begrepp[ redigera redigera wikitext ] Hederskultur är ett sätt att skapa ordning i ett samhälle där det inte finns någon statsmakt, varken för rättsskipning eller för hjälp och stöd. Den egna gruppen är allt man lita till, och förhållandena mellan konkurrerande grupper regleras genom oskrivna regler utan inblandning av någon högre instans. Hederskulturen innebär inte laglöshet utan är ett omfattande etiskt system med sina egna lagar och rättsskipningsmetoder. Gruppbaserade samhällen återfinns i regioner med en svag statsbildning och individbaserade samhällen i regioner med starka statsbildningar. I länder som saknar en välfärdsstat är människor hänvisade till familjen för sin försörjning och omsorg. Familjer i hederskulturer är hierarkiskt uppbyggda utifrån kön och ålder där unga är underordnade äldre och kvinnor är underordnade männen.

Vad är brexit?

Vad vill EU med brexit? Att utträdet sker under ordnade former. EU-sidan inneha först och främst velat reda ut konsekvenserna för invånare och företag. Inom maj antog EU-sidan sina riktlinjer inom förhandlingarna. Om övriga EU-länder fick kora så ser de helst att Storbritannien stannar kvar i EU men det är upp till varje enskilt mark att lämna EU om det odla önskar. Vad vill Storbritannien med brexit? Bland annat slippa EU:s fria flexibilitet av människor, sluta egna frihandelsavtal samt inte behöva lyda under EU-domstolen. Inom ett tal i början av informerade premiärminister Theresa May hur hon tittar på utträdet.

5. Efterspel

Överblick över händelseutvecklingen 9 april —7 juni Tysklands invasion av Norge natten mot den 9 april , utan föregående krigsförklaring, kom som en överraskning förut den norska regeringen. Tyskarna framförde dito natt ett ultimatum som innebar att Norge skulle avstå från militärt mothugg och underordna sig tysk militär administrering. Regeringen avvisade detta och beslöt medan att all- män mobilisering skulle förekomma. Denna order kungjordes aldrig i radioapparat och genom missför- stånd skedde bara partiell mobilisering. Stortinget hade varit samlat sedan den 6 april för att bl. Den 8 april inledde Storbritannien minläggning på norskt territorialvatten. Sam- ma kväll inleddes det tyska anfallet. Gällande förslag av stortingspresident Hambro avreste lejonparten av regeringens och stortingets leda- möter och den kungliga familjen den 9 april till Hamar.

Smågrupper - Breakout Rooms i Google Meet - Så här fungerar det!

Tidtabell för brexit

Center bekymmer är att mig ej besitta en sexlust alls. Mig förlorade min jungfru mot honom samt vi besitta därefter legat 2gr mot. Han vill placerad tillsammans jag samt känner behov förut dom skada mig känner bestämt ej att mig vill hava sex. Vad skall mig göra. Finns det något mig kan begå förut att ämna ligga. Mig blir aldrig kåt skada mig kan filosofera gällande sex samt ämna hava det skada när det antagligen kommer mot artikel är det såsom mig ej törs. Därtill att mig skäms. Besked Hej Starkt samt modigt att anteckna in kontra oss gällande tjejjouren samt delge om din belägenhet.Leave a comment

Your email address will not be published.