Är du intresserad av ett uppdrag?

Träffa personer med funktionshinder som meetingscom

Korttidsvistelse utanför hemmet. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig. Rådgivning och personligt stöd 1. Rådgivning och personligt stöd Av regionen kan du få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Alla har olika funktionsförmåga

Medbestämmande är ett av de viktigaste målen för svensk funktionshinderspolitik. Delaktighet i dom beslut som rör individen är ett rättighet, vilket regleras i bland övrigt patientlagen. Socialstyrelsen har i sin skrift Om vård- och omsorgstagares delaktighet visat att ökad delaktighet kan möjliggöra en indivuduellt ansvarstagande, vilket innefattar beslut runt sin egen person. På detta fason kan individen aktivt påverka sin vårdsituation i samverkan med med personal. Individens behov blir sedda och självkänslan hos hen stärks. Detta individperspektiv bör utgöra grund för de professionellas arbete.

Träffa personer med funktionshinder som onlinechatt

Du får välja ord själv

Bildad funktionsnedsättning påverkar hela ens liv, skada bra rutiner och ibland även redskap kan göra vardagen lättare. En bildad funktionsnedsättning kan bero på många annorlunda saker. Det är ganska vanligt att samtidigt med den intellektuella funktionsnedsättningen hava epilepsi ,  CP cerebral pares  eller andra funktionsnedsättningar som till exempel autism  eller nedsatt syn.Leave a comment

Your email address will not be published.