Riksbyggen utforskar hållbarhet med Handelshögskolan

Utforska tillväxten av Silver färg dåliga

Dectus installerar och driftsätter du själv utan elektriker. Med individuellt utformade snabbkopplingar är det lätt att göra rätt, snabbt och säkert. Nyhet Dectus — Styr- och övervakningsenhet för. Utbyggbart med hjälp av ett växande tillbehörsprogram. Beställ på 30 90 eller info hagab. En underhållsfri och ekonomisk fasadteknik, utvecklad för vårt nordiska klimat. Patenterad teknik som bygger på närmare 50 års samlad erfarenhet. En ventilerad konstruktion för hårda klimat som håller fasaden torr och klarar byggnadsrörelser.

Senaste nytt

Tech support 29 techsupport ssab. Varför mura fasadsten? Spara — tid, pengar, handlingskraft och miljö. Med nya tider utvecklas bättre tekniker som förenklar byggandet. Tillsammans den unika Marmoroc-tekniken bygger du ett stenfasad snabbare, enklare och till lägre kostnad. Arbetsplatsen blir renare, väggen blir tunnare och lättare.

Senaste nytt

Inom ett nytt samarbete mellan Riksbyggen samt  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska genast de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsbegreppet utforskas grundligare. Hållbarhet är ett begrepp såsom rymmer flera aspekter; miljö, sociala frågor och ekonomi. Samarbetet mellan Riksbyggen samt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet syftar mot att granska den ekonomiska dimensionen bruten hållbarhet vid byggande och förvaltande bruten bostadsrätter. Det här är något såsom är djupt rotat i Riksbyggens värderingar som kooperativ och modern bostadsrättsföreningsutvecklare. Det är också fundamentalt i all vår verksamhet. Redan tidigare finns ett etablerat samarbete med Göteborgs universitet i Riksbyggens  Positive Footprint Housing , ett bostads- och forskningsprojekt med helhetstänkande kring beprövad bostads- och stadsutveckling med människan inom centrum. Syftet och målsättningen med  Positive Footprint Housing  är att det skall resultera i ökad miljömässig, social samt ekonomisk hållbarhet. Inom det nya samarbetet med Handelshögskolan tas flera frågeställningar upp: Vilka intressenter omfattas av hållbart värdeskapande, värdeskapandets innehåll och storlek, värdeskapandets distribution och användning, samt hur värdeskapandet fräscht praktiskt ska identifieras, värderas och hanteras.Leave a comment

Your email address will not be published.