Frivilliga berättar

Där det finns willen

Debattartikel i NA 25 september Ensamhet är en stor bov när det gäller folkhälsan. Det blev också smärtsamt tydligt i NA:s reportageserie om ensamhet vilken utsatthet som ensamhet kan orsaka. Men hur gör vi för att hjälpa människor att komma ifrån ensamhet? Där är folkbildningen är en kraft att räkna med. Ofta behövs faktiskt hjälp för ensamhet kan vara förlamande och nästan omöjlig att ta sig ur. En del av lösningen kan finnas inom folkbildningen.

Studiecirkeln kan vara vägen ut ur ensamhet

Därjämte gör jag det möjligt för klienterna att få nya upplevelser. Frivilligarbete såsom kulturkompis består av roliga möten emellan människor, och är väldigt roligt. Mig har själv fått så mycket inom livet, och det känns fint att som omväxling ge av det goda åt någon annan.Leave a comment

Your email address will not be published.