Fråga om jobbet.

Möte med en holland

Fråga: Jag undrar hur långt i förväg man kan kräva att få reda på när ­obligatoriska möten ska hållas? Det handlar om möten som ligger utanför arbetstid. Exempelvis var ett möte för min arbetsgrupp bestämt till söndag eftermiddag. Kallelsen kom med två veckors framförhållning. Kollektivavtal med HRF finns.

Main navigation

Bred terminsstart jobbar administratörerna vid lärosätena förut högvarv. Den ordinarie timmarsveckan räcker ej till. Man lägger välkomstmöten för studenter klockan sju på kvällen. Vi administratörer måste närvara, men arbetsgivaren vill att det ska sättas upp på flexen, säger Peter Schüllerkurs­sekreterare på nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Flexen är mot för den anställde själv. En timma i flexsaldot är värd en timmes ledighet. Extra arbete måste arbetsgivaren befalla i form av övertid — samt betala för med minst 1,5 timmes ersättning. Då var det bara förut honom att rätta in sig inom ledet, för han kan ju likaså läsa innantill. Rita Nilssonordförande för STs sektion på Lunds universitet, säger att problemet har varit en stående prick på medlemsmötena i flera år.

Mitt Unionen

Arbetstiderna inför talet : en rapport av Delegationen för arbetstidsfrågor. Texterna till figurerna 9. Likaså texterna till figurerna 9. Genom beslut den 28 juni bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för arbetsnrarknadsdepartementet att tillkalla högst sju sakkunnigajämte ersät— tare mej uppdrag att överblicka och kontunierligt följa pågående arbete på i arbetstidsområdet. Som expert åt delegationen har varit departementsrådet Bertil Edlund, budgetcbpartementet.Leave a comment

Your email address will not be published.