Enkät: Så vill partierna minska löneklyftan mellan män och kvinnor

Möt männen på sidan Jag hbtq

Läs mer om kvinnor i parlamentet FN:s kvinnokonvention FN:s kvinnokonvention innehåller 30 artiklar som rör kvinnors rättigheter och avskaffandet av könsdiskriminering. Syftet med konventionen är att världens stater ska jobba aktivt för jämställdhet på alla områden, till exempel genom att se till att flickor och kvinnor får samma möjligheter som pojkar och män till skolgång, arbete och samhällspåverkan. Läs hela kvinnokonventionen här Jämställdhet och klimatförändringar När män och kvinnor lever jämställda är det ingen skillnad i hur de drabbas av naturkatastrofer, men i samhällen där kvinnor inte har samma sociala och ekonomiska rättigheter som män blir dödligheten ofta högre bland kvinnor vid klimatkatastrofer och extremväder. Allra hårdast drabbas kvinnor som lever i fattigdom. Läs om varför kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringar Männens roll i jämställdhetsarbetet Organisationen MÄN startades för att engagera män i kampen mot mäns våld mot kvinnor. De jobbar med att förändra destruktiva manlighetsnormer och stärka killar och män att agera jämställt. MÄN jobbar i Sverige men också globalt, genom samarbeten med andra organisationer runtom i världen.

Lina 42: Min partner blir avundsjuk

Högskolans arbete för lika rättigheter och potential Hur kan diskriminering som har anknytning med kön se ut? Könsdiskriminering kan drabba både kvinnor och män. Kön är troligen den diskrimineringsgrund som inneha undersökts mest i Sverige. Även rättigheter mellan kvinnor och män är en relativt beforskat område. Trots det finns det fortfarande kunskapsluckor när det innefatta könsdiskriminering, hur vanligt det är samt eller hur det tar sig inom uttryck.

Möt männen på sidan Jag medicinsk

Fakta om jämställdhet

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik Skolbibliotek Det är en avsevärd skillnad och blir en uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till en bemannat skolbibliotek på sin skola. Idioter rasar över nya timplanen — odla påverkas ditt ämne Timplan Skolverkets erbjudande är fortfarande ute på remiss, skada åsikterna har inte låtit vänta. Forskning Forskning ska visa hur avgörande idioter är för elevers motivation Studie Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas. Coronaviruset Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart Corona Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning inom högstadiet.

Tre kvinnor berättar: Så är det att tjäna mer än sin kille

Annelie Karlsson, Socialdemokraterna. Vilka är era viktigaste förslag för att minska löneskillnaden emellan män och kvinnor? Därför driver vi på för att heltid ska befinna norm på arbetsmarknaden och att hyvlingen av allmän visstid ska stoppas. Det är grundläggande för att både löner och pensioner ska bli jämställda. En ojämnt uttag av föräldraförsäkringen slår icke-bra mot jämställdheten.

Facebook-kommentarer

Fastighets har varit med och ta fram den här informationen. Denna text gällande lättläst svenska är gjort av Stadium Skolinformation. Vill du lyssna på texten så tryck på lyssnaknappen i rött strax ovanför till vänster. Vill ni översätta texten till ett annat tungomål så tryck på raden längst opp på högra sidan på denna blad Other languages Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige Förord Att ha ett arbete är viktigt förut många människor. Ett arbete gör att du får kontakt med andra, att ni får veta mer om samhället samt att du tränar svenska språket. Att ha ett arbete och få arvode är också viktigt för att kunna anskaffa mat och kläder och annat som behövs för att leva ett eget leva. När du börjar jobba kanske det är svårt att förstå arbetsmarknaden och hurdan arbetslivet i Sverige fungerar. Arbetsmarknaden är dom arbeten som finns. Det kan likaså vara de människor som vill arbeta i ett yrke, till exempel elektriker.

Definition av diskrimineringsgrunden kön

Mejl Är du kvinna och civilekonom? Emedan är risken stor att du tjänar mindre än din manliga kollega. Skada du kan ändra på det. Lise Iderström, ombudsman på förbundet berättar hurdan.Leave a comment

Your email address will not be published.