Antalet studieplatser på Mittuniversitetet

En dam över 50 letar regiao

Sveriges befolkning får allt högre utbildning. Sedan år har antalet högutbildade ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. I dag har 28 procent läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning från 16 procent år För att undersöka utbildningsnivån tittar vi på den del av befolkningen som är 25—64 år. I den gruppen har 44 procent läst vidare efter gymnasieskolan. Vi kan också se att 28 procent är högutbildade, vilket innebär att de har en utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet. Vi kan se att andelen högutbildade i Sverige har ökat mycket de senaste årtiondena.

Interpellation 2013/14:88 av Omanovic Jasenko : S

Fastän att kvinnliga akademiker kommer in gällande en högre lön än män springer männen om redan efter 30 års ålder. Efter 50 år stagnerar akademikerkvinnors löneutveckling, medan männens löner fortsätter att stiga. Det visar en ny redogörelse som lyfter fram flera olika förklaringar. När kvinnliga och manliga akademiker söker sitt första jobb landar lönen förhållandevis lika, inom vissa branscher är ingångslönerna något högre för kvinnor. En definition kan vara att kvinnor har ett högre utbildningsnivå än män. Detta verkar dock inte ha någon betydelse förut löneutvecklingen. Redan vid 30 års ålder går männen förbi och fortsätter därefter att höja sin lön i ett allt snabbare takt jämfört med kvinns. Det visar Jurekbarometern från rekryteringsföretaget Jurek.

Antal personer på respektive nivå. 2000-2019

Därefter har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16  helårsplatser och prognosen är fortsatt nedåtgående. Antalet platser har varierat något kvar åren, men sedan har antalet elev minskat varje år, trots att ytterligare än någonsin söker till högre skolning. År fanns högskoleplatser per 1  folk i åldrarna 19—24 år. I dag har det förhållandet sjunkit till Bred Mittuniversitetet har antalet platser minskat av 8  till 7 , en minskning tillsammans 16 procent. Regionala universitet och högskolor har en stor betydelse för att fler unga, till exempel i Norrland, ska studera vidare och därmed avta snedrekryteringen till högre studier.

Kvartals nyhetsbrev

Betydligt fler kvinnor än män skaffar högre utbildning. Ändå sitter män på toppjobben. Genusprofessor: Antipluggkultur bland många grabbar. Obalansen mellan könen är fortsatt stor gällande landets högskolor och universitet. Vid 24 års ålder har 51 procent bruten kvinnorna påbörjat en högre utbildning — en skillnad på 15 procentenheter jämfört med männen, enligt nya siffror av Högskoleverket. Den enkla förklaringen är att flickor är mer ambitiösa i grundskolan och gymnasiet — de får förbättring betyg och har lättare att anlända in på högre utbildningar.Leave a comment

Your email address will not be published.