Listen Now

Förtrogenhet med par från utlandet sgim

Listen Now. Discover Premium Shows Likes. Släktband Episodes. Lilly blev övergiven och lämnades på barnhem. När Lillys pappa träffade en ny kvinna kastade han ut Lilly och hennes mamma.

Bolsjevism eller socialdemokrati?

Originalets titel: Bolschewismus oder Sozialdemokratie? Digitalisering: Jonas Holmgren. Ryssland, under ett århundrade den europeiska kontrarevolutionens fäste, har blivit skådeplatsen för en väldig proletär revolution. Förut första gången har proletariatet ryckt mot sig herraväldet över en stor nation. För första gången går det mot försöket, att slå sönder samhällets kapitalistiska organisation och att bygga upp ett socialistisk samhällsordning. Den kapitalistiska världen darrar. Dess traditioner och dess ideal försjunka i tomma intet, så snart den ser sin dödsfiende stå handgripligen emot sig. Paines efterföljare utföra Burkes göromål.Leave a comment

Your email address will not be published.