Kvinnorna dominerar i norr

En enda kvinna forskning

På fem av de sju högsta chefsposterna i kommunen sitter kvinnor - med kommunchefen Annika Almqvist i spetsen. Även i de två kommunala bolagen är det kvinnor i toppen. Vi besöker Jokkmokk för att ta reda på varför kvinnorna lyckats så bra i den till ytan så stora — Sveriges näst största - men glest befolkade kommunen i Lapplands inland med runt 5 invånare. Ingen av dem vi pratar med tycker egentligen att det är så märkligt med den kvinnliga dominans som råder bland kommunens chefer, då över 83 procent av kommunens anställda är kvinnor. Kommunen har en jämställd syn på alla som söker tjänster och det är ingen medveten satsning från kommunens sida att så många kvinnor finns på ledande poster. Men det är många kvinnor som söker chefsposterna — något som i sin tur beror på att kvinnorna ofta är bättre utbildade. Till det yttre domineras Jokkmokk av en kultur med jakt, renskötsel, fiske och gruvarbete. Hon har varit chef i många år inom olika områden och upplevt att synen på kvinnliga chefer har ändrats över tid.

Statistik om utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden

Fakta och stöd med anledning av coronakrisen Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor Tillväxtverket arbetar för att ytterligare utrikes födda kvinnor får anställning, tillämpning eller påbörjar studier som förväntas leda mot arbete eller start av företag. Genom att ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och potential får näringslivet förbättring kompetensförsörjning och Sverige får fler entreprenör. Sverige behöver konkurrenskraftiga företag och en näringsliv med långsiktig kompetetensförsörjning. Vi behöver ta tillvara all den kompetens samt innovationskraft som finns i landet, dessutom hos utrikes födda och nyanlända. Ytterligare och nya företag behövs både förut att stärka kompetensförsörjningen och för att utveckla nya tjänster och marknader. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning, dels bums genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer.

CV-TV Del 3: Bästa metoderna för att söka jobbLeave a comment

Your email address will not be published.